Trang chủ
Bản đồ
Liên hệ
Hỏi đáp
 
 
English
Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020-8:29:49 AM  
Trang chủ
Tư vấn trực tuyến
 
Kinh doanh
  0254.221.2787
  
  
Kỹ thuật
  0254.221.2208
 
Quảng cáo
 
Thông Báo
Thông báo ngày cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 28-8-2020
Đại hội cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020 17-4-2020
Cổ tức BTP
Chi trả cổ tức năm 2014 16-3-2016
Nghị quyết
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 22-7-2020
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 2019 30-3-2020
Quy chế
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 25-5-2020
Điều lệ công ty
Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2020 6-5-2020
 
Thông báo
 
  Thông báo ngày cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
  Công bố thông tin thay đổi người đại diện góp vốn
  Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
  Nghị quyết phê duyệt bổ nhiệm TGĐ Lê Văn Huy
  Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
  Giải trình số liệu trước và sau kiểm toán
Tỷ giá ngoại tệ
 
Mua Bán
AUD   15,960.56   16,627.14  
CAD   16,980.47   17,689.64  
CHF   24,828.95   25,865.91  
CNY   3,375.67   3,517.18  
DKK   -   3,728.83  
EUR   26,554.99   27,909.33  
GBP   29,352.16   30,578.02  
HKD   2,915.74   3,037.51  
INR   -   323.79  
JPY   214.59   225.76  
KRW   17.69   21.53  
KWD   -   78,635.76  
MYR   -   5,638.96  
NOK   -   2,531.34  
RUB   -   326.52  
SAR   -   6,407.95  
SEK   -   2,677.20  
SGD   16,570.84   17,262.90  
THB   655.50   755.68  
USD   23,060.00   23,270.00  
GIÁ CHỨNG KHOÁN
 
HOSE HNX  
Quảng cáo
 
Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa   Đang truy cập:        Số truy cập:  
Phường Long Hương, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0254.2212811 Fax : (0254) 3825 985 - Email : kinhdoanh@btp.com.vn   -  info@btp.com.vn
Thiết kế và phát triển bởi ducnghia.vn