Liên hệ

Liên hệ

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Email

 

Tiêu đề

 

Nội dung
 
Mã xác nhận

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

  • Địa chỉ: Khu phố Hương Giang - Phường Long Hương - Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Điện thoại: (+84) 0254.2212811
  • Fax: (0254) 3825 985
  • Email: info@btp.com.vn