Kết nối nhà đầu tư

Kết nối nhà đầu tư

Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

  • Phòng Tài chính- Kế toán - Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
  • Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254.2212 207
  • Fax: (0254) 3825 985
  • Email: ptckt@btp.com.vn
Họ và tên

 

Điện thoại

 

Email

 

Nội dung
 
Mã xác nhận