Đầu tư xây dựng

Các dự án Đầu tư

I.  Các dự án đầu tư:

1. Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3:

  • Địa điểm: Xã Tiến Thành - TP Phan Thiết và xã Hàm Cường, xã Thuận Quý - huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
  • Quy mô công suất: Dự kiến giai đoạn 1 có công suất 20MW.
  • Tiến độ thực hiện: Công ty đã thực hiện xong công tác thu thập số liệu gió và đã lập Báo cáo ngiên cứu tiền khả thi và hoàn tất các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đang chờ UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

 2. Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II (Nhà máy điện Bà Rịa mở rộng):

  • Địa điểm: Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Quy mô công suất: 2 x (600 – 750) MW, đầu tư làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 600 – 750MW.
  • Tiến độ thực hiện: Công ty đã lập hồ sơ và đang trình Bộ Công Thương xem xét, bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

 3. Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa – Buôn Hồ.

II. Dịch vụ khác:

Công ty thực hiện một số dịch vụ bằng nguồn nhân lực có tay nghề cao, máy móc thiết bị sẵn có để tăng thêm thu nhập cho người lao động cũng như tăng lợi nhuận cho Công ty. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết file excel thống kê các công trình theo các năm.