Công tác Đoàn thể

  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

    10:45 | 27/05/2020

    Hòa cùng khí thế cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lể lớn trong năm, Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã khai mạc đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025....