Lịch sử phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Giai đoạn 1991 - 1995:

- Giai đoạn "sơ khai" của Công ty với mốc xuất phát là thời điểm Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được thành lập trực thuộc Nhà máy điện Chợ Quán (Công ty Điện lực 2)

(Ảnh:Lãnh đạo Công ty Điện lực 2 cắt băng khánh thành 2 tổ máy F5)

Gồm 2 tổ máy turbine F5, hệ điều khiển Speedtronic Mark 2 được chuyển vào từ An Lạc (Hải Phòng) với tổng công suất thiết kế 46, 8 MW.

Hai tổ máy turbine khí F5 này lần lượt được vận hành phát điện vào tháng 5/1992 và tháng 8/1992.

- Tháng 10/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được mở rộng và lắp thêm 2 tổ máy turbine khí F6 (công suất 37,5 MW/1 tổ), hệ điều khiển Speedtronic Mark 4, nâng tổng công suất thiết kế của Trạm lên 121, 8 MW. Hai tổ máy turbine khíF6 này lần lượt được vận hành phát điện vào tháng 1/1993. Ở thời điểm này, có thể nói hệ thống máy móc, thiết bị của Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa tương đối hiện đại, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ CBCNV về trình độ và khả năng vươn lên làm chủ công nghệ.

Ngày 24/12/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được chuyển thành Nhà máy điện Bà Rịa trực thuộc Công ty Điện lực 2.

(Ảnh:Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Điện lực Thái Phụng Nê, Giám đốc Công ty Điện lực 2 Bùi Văn Lưu dự Lễ khánh thành tổ máy GT3, GT 4 năm 1993

(Ảnh:Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Lễ khánh thành 3 tổ máy Turbine khí F6.)

- Được sự quan tâm và đầu tư thích đáng của ngành Điện, tháng 9/1993, Nhà máy điện Bà Rịa được lắp thêm 3 tổ máy turbine khí F6 hệ điều khiển Speedtronic Mark 5, nâng tổng công suất thiết kế của Nhà máy lên 234, 3 MW. Ba tổ máy turbinekhí F6 này lần lượt được vận hành phát điện vào tháng 1/1994.

Giai đoạn từ năm 1995 đến tháng 10 năm 2007:

Trên những nền tảng đã được xây dựng từ khi thành lập, trong giai đoạn này, Công ty đã có nhiều bước tiến quan trọng và được đánh dấu bằng mốc thời điểm Nhà máy điện Bà Rịa chuyển trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam vào tháng 4/1995. Từ tháng 5/1995, Nhà máy điện Bà Rịa bắt đầu nhận nguồn khí đốt đầu tiên từ thềm lục địa Việt Nam để vận hành sản xuất điện. Nhà máy có thể vận hành ở cả 3 chế độ: dầu, khí, hỗn hợp dầu và khí.

Như vậy, từ tháng 5/1996, Nhà máy điện Bà Rịa có tổng cộng 8 tổ máy turbine khí gồm 2 tổ máy turbine khí F5 và 6 tổ máy turbine khí F6. Tổng công suất thiết kế lên đến 271,8 MW.

Lễ khởi công xây dựng cụm chu trình hỗn hợp đuôi hơi 306-1)

Do nhu cầu phát triển nguồn điện để phục vụ cho nền kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước, Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã triển khai lắp đặt cụm chu trình hỗn hợp đuôi hơi 306 - 1 Nhà máy điện Bà Rịa với công suất lắp đặt 58 MW. Cụm chu trình này đã đưa vào vận hành từ năm 1999.

- Trước nhu cầu về điện ngày càng cao, EVN đã quyết định tiếp tục xây dựng cụm chu trình hỗn hợp 306-2 có công suất 59, 1 MW và giao cho Ban Giám đốc Nhà máy kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ban Quản lý.

Ảnh: Lễ khởi công xây dựng dự án đuôi hơi số 2

Như vậy, đến tháng 4/2002, tổng công suất thiết kế lắp đặt của Nhà máy là 388,9 MW.

Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành cụm chu trình hổn hợp 306-2

- Cụm chu trình hỗn hợp 306 - 2 đi vào hoạt động, nâng cao được sản lượng điện phát ra. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Nhà máy ngày càng tối ưu vì cụm chu trình hỗn hợp 306 - 2 chỉ sử dụng nhiệt thừa của các tua bin khí thải ra nên không phải tốn thêm nhiên liệu. Ngoài ra, điều kiện môi trường được cải thiện một cách rõ rệt do giảm được nhiệt độ khí thải.

- Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của toàn thể CBCNV, từ khi thành lập đến nay, Công ty Nhiệt điện Bà Rịa luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất điện, do thực hiện công tác vận hành đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện nghiêm ngặt công tác trung, đại tu, chế độ duy tu bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, kịp thời, CBCNV luôn nêu cao ý thức trách nhiệm nên Công ty đã tiết kiệm được số lượng lớn nhiên liệu là dầu DO, khí đồng hành và điện tự dùng với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ Quyết định số 14/2005/QĐ/BCN ngày 30/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy điện Bà Rịa thành Công ty Nhiệt điện Bà Rịa, đơn vị hạch toán độc lập của Tổng Công ty điện lực Việt Nam, trong giai đoạn này là Công ty đã chuyển đổi từ hình thức hạch toán phụ thuộc sang hoạch toán độc lập (từ Nhà máy điện sang Công ty Nhiệt điện Bà Rịa)

Giai đoạn từ tháng 11/2007 đến nay:

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Nhiệt điện Bà Rịa thành Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Công văn số: 1692/BCT-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công thương về việc Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty, vào ngày 23 tháng 10 năm 2007, tại Hội trường Công ty Nhiệt điên Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Tại Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Cuộc họp lần thứ nhất Hội đồng Quản trị đã bầu ông Phạm Hữu Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản

trị và Ông Huỳnh Lin giữ chức Giám đốc điều hành.

Ảnh:Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/9 /2010)

Căn cứ Thông báo số 406/EVN-HĐQT ngày 1/7/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cán bộ viên chức nghỉ hưu

Ngày 29 tháng 09 năm 2010, tại Hội trường Công ty Nhiệt điên Bà Rịa đã tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường. Tại Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Uỷ viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã bầu ông Huỳnh Lin giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/10/2010.

Đến với Công ty Nhiệt điện Bà Rịa hôm nay, khó có thể tưởng tượng được khung cảnh của Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa 18 năm về trước. Nhiệt điện Bà Rịa đã trở thành Công ty Cổ phần với những con đường đầu tư phát triển rộng mở trước mắt, nhưng có không ít khó khăn. Song nếu nhìn lại 18 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, có thể nhận thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt những quá trình này là sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tạo động lực quan trọng cho CBCNV Công ty không ngừng vươn lên, tạo cơ hội cho tiềm năng, chất xám của người lao động được phát huy cao độ.

Ảnh: Ông Trần Minh Sanh CT UBND tỉnh BR-VT gắn HCLĐ Hạng Nhất lên cờ truyền thống của Công ty 2010

Ghi nhận sự cống hiến và những thành tích đã đạt được của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trong 18 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho tập thể CBCNV và các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong Công ty được tặng thưởng nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành; đặc biệt là vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vào năm 2000, Huân chương Lao động Hạng Nhì vào năm 2005, Huân chương Lao động Hạng Nhất vào năm 2010.

Vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý, song tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề của mình trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Thời gian tới, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa sẽ phấn đấu để tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phát huy nguồn nội lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua/.