Thông báo

Nghị quyết năm 2011

Thứ ba, 5/4/2011 | 14:52 GMT+7
1/ Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc 2/ Phiên họp thứ hai năm 2011 3/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010 4/ Cử nguời đại diện góp vốn vào BTP 5/ Tổ chức ĐHCĐ thuờng niên năm 2010 6/ Thông qua định mức tiêu hao nhiên liệu