Tin ngành điện

BTP CHUNG TAY GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NI LÔNG

Thứ năm, 1/10/2020 | 15:11 GMT+7
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới xanh sạch hơn năm 2020, toàn thể CBCNV Công ty đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa trong và ngoài Công ty với chủ đề “Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh”.

Ngày 01/10/2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã ra quân thực hiện Kế hoạch số 1194/KH-NĐBR ngày 28/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới xanh sạch hơn năm 2020.

Như chúng ta đã biết, rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng đang là một vấn đề cấp bách cần giải quyết không chỉ với mỗi quốc gia mà còn mang tính toàn thế giới. Những câu hỏi vẫn đau đầu của các cấp Lãnh đạo làm thế nào để giảm số lượng rác thải ra mỗi ngày, làm thế nào để phân loại xử lý rác hợp lý, từ đó mới giảm thiểu tác hại của nó đến môi trường? Muốn giải quyết những điều này trước tiên rất cần ý thức, trách nhiệm của từng Người dân, từng doanh nghiệp trong xã hội…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tuổi trẻ BTP ra quân vệ sinh, thu gom gom rác thải nhựa trong và ngoài Công ty

Với tinh thần đó Công ty đã phát động tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến toàn thể Người lao động về Luật bảo vệ môi trường, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại đơn vị; thực hiện vệ sinh công nghiệp tại khi sản xuất kiểm tra chất lượng nước thải trước khi thải ra sông; thu gom phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải rắn công nghiệp thông thường và rác thải nguy hại; chăm sóc cây xanh thảm cỏ trong nội bộ Công ty, tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa trong Công ty và dọc con đường vào Công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tuổi trẻ BTP ra quân vệ sinh, thu gom gom rác thải nhựa trong và ngoài Công ty

Thiết nghĩ, với những hành động tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa này, Công ty đã không ngừng tuyên truyền tới mỗi CBCNV trong Công ty nâng cao nhận thức, từ đó dần dần thúc đẩy thay đổi nhận thức để mỗi cá nhân cùng chung tay bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống, mang đến một môi trường “Xanh, Sạch, Đẹp”.

Tác giả: Vĩ Đình Thắng ( Phòng Hành chính Lao động)

btp