Dịch vụ khác

Đào taọ vận hành

Thứ hai, 14/2/2011 | 15:17 GMT+7
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích Giúp học viên tiếp cận các quy định an toàn và kỷ luật lao động trong hoạt động sản xuất, thực tế công việc bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tại các phân xưởng sửa chữa thiết bị.  ...  

2. Yêu cầu

Sau khi thực tập, học viên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trình bày được các quy định về an toàn, các phương pháp phòng chống cháy tại nơi sản xuất và cơ cấu tổ chức sản xuất của phân xưởng.

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng và sửa chữa của thiết bị

- Mô tả được nguyên lí cấu tạo, hoạt động và 1 số bảo vệ chính của 1 tổ máy combined cycle, sơ đồ kết dây, hệ thống relay bảo vệ của hệ thống trạm 110&220KV, nguyên lý làm việc của hệ thống kích từ máy phát…

- Viết báo cáo thực tập (30 - 40 trang).

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. QUI CHẾ CỦA NƠI THỰC TẬP

1) Qui chế của nhà máy/phân xưởng

2) Sơ đồ tổ chức nhân sự của phân xưởng

3) Sơ đồ các qui trình bảo dưỡng và sữa chữa thiết bị

4) Nhiệm vụ của người thợ sửa chữa thiết bị.

2. AN TOÀN

1) Các qui chế an toàn lao động tại nơi sản xuất

2) An toàn phòng cháy chữa cháy

3) An toàn Xưởng

4) An toàn đối với người thợ sửa chữa thiết bị

5) An toàn đối với học viên thực tập.

3. CHUYÊN MÔN

1) Tìm hiểu các qui trình bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị sau:

- Van (cổng, bi, cầu, bướm, 1 chiều,...)

- Bơm (ly tâm, Piston,...)

- Máy nén khí (ly tâm, Piston,...)

- Thiết bị trao đổi nhiệt

- Lò đốt

2) Tìm hiểu qui trình cân chỉnh đồng trục động cơ dẫn động và máy bơm.

3) Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của Lò hơi, Tuabin hơi, Tuabin khí trong nhà máy.

4) Tìm hiểu về sơ đồ trạm điện 110&220kV, hệ thống tự dùng, rơle bảo vệ, hệ thống kích từ, sơ đồ điều khiển động cơ AC/DC..

5) Ngoài ra còn tổ chức theo các lớp chuyên ngành theo yêu cầu.

III. NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIÊN THỰC TẬP

1. Học viên được tham quan trực tiếp các thiết bị trên dây chuyền sản xuất của Nhà máy.

2. Học viên được thực tập tại các Phân xưởng sửa chữa trong Nhà máy

3. Học viên phải chấp hành nội quy, quy chế của nhà máy/phân xưởng.

4. Chấp hành đúng giờ giấc, công việc đã được phân công.

5. Dựa vào đề cương thực tập học viên tìm hiểu, học hỏi, thu thập số liệu để sau đó tiến hành viết báo cáo.

6. Thời gian hoàn thành báo cáo trong 2 tuần tính từ thời điểm kết thúc thực tập.

7. Báo cáo phải nộp lại cho giáo viên hướng dẫn để chấm điểm.

 

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam số 01 - tháng 11/2016
btp

Tin đã đưa