Tin ngành điện

EVN KHẨN TRƯƠNG, NGHIÊM TÚC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ CƠN BÃO ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2023 (TALIM)

Thứ hai, 17/7/2023 | 16:16 GMT+7

Tin đã đưa