Tin ngành điện

Mẫu tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thứ tư, 25/7/2018 | 11:11 GMT+7
Tranh cổ động Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          (Trích Công đoàn Điện lực Việt Nam)

btp