Sản xuất điện

Sửa chữa phục hồi Rotor tuabin-máy nén của tuabin khí F6

Thứ năm, 6/9/2012 | 14:50 GMT+7
Sửa chữa phục hồi Rotor tuabin-máy nén của tuabin khí F6

- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- Tên gói thầu: Sửa chữa phục hồi Rotor tuabin-máy nén của tuabin khí F6

- Nguồn vốn: Của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi Quốc tế.

- Thời gian phát hành HSMT 17/7/2012đến ngày 04/9/2012(trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).

- Địa điểm: Phòng Tài Chính kế toán – Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa. QL 51, P. Long Hương, TX Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: (64) 2212207 ; Fax: (64) 3825985.

- Địa điểm nộp HSDT: Văn phòng - Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa

- Hạn cuối nhận HSDT: 13 giờ 30 ngày 04/9/2012

- HSDT sẽ được mở công khai vào: 14 giờ 30 ( Giờ Việt Nam), ngày 04/9/2012

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bà Rịa, ngày 29 tháng 6 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký )

btp