Tin ngành điện

Hội nghị tổng kết năm 2018

Thứ tư, 23/1/2019 | 08:16 GMT+7
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Ông Nguyễn Văn Lê Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần và đại diện các Ban trong Tổng Công ty cùng toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty
Hội nghị đã nghe Đồng chí Lê Văn Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo kết quả công tác SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, Ông Nguyễn Thế Trinh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả Hoạt động Công đoàn năm 2018 và nội dung trọng tâm hoạt động Công đoàn năm 2019, cùng những bài tham luận của các phân xưởng đã tham gia đóng góp cho Hội nghị. Xem chi tiết btp