Sản xuất điện

TBMT Op nhom tuong nha & thay the cua NDH GT348 GT567

Thứ sáu, 7/9/2012 | 07:31 GMT+7
TBMT
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

-       Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

-       Tên gói thầu:  Cung cấp vật tư lắp đặt tấm nhôm ốp tường nhà điều hành GT.5,6,7,  ST.9 và thay thế cửa, vách kiếng nhà điều hành GT.3,4,8,GT.5,6,7,  ST.9

-       Nguồn vốn: Của Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.

-       Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

-       Thời gian phát hành HSYC 16/8/2012 đến ngày 30/8/2012 (trong giờ hành chính).

-       Giá bán 01bộ HSYC: Phát hành miễn phí

-       Địa điểm: Phòng Tài Chính kế toán — Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa. QL 51, P. Long Hương, TX Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: (64) 2212207 ; Fax: (64) 3825985.

-       Địa điểm nộp HSĐX: Văn phòng - Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa

-       Hạn cuối nhận HSĐX: Trước lúc 13:30 ngày 30/8/2012

                                                                  

                                                                                                      Bà Rịa, ngày 14 tháng 8 năm 2012

                                                                                           

                                                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                         (Đã ký )

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                              Nguyễn Tiến Dũng

btp