Tin BTP

Tổng kết Ca Vận hành an toàn kinh tế năm 2022 và phấn đấu thực hiện Kế hoạch năm 2023

Thứ hai, 24/7/2023 | 11:23 GMT+7

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua “Ca Vận hành An toàn – Kinh tế” (Ca VHATKT) được đánh giá là phong trào thi đua có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất điện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Trong năm 2022 Phân xưởng Vận hành nói chung và các ca Vận hành nói riêng đã tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty giao, trong đó đã góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

 

Ngày 18/7/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Ca VHATKT năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc Công ty cùng các thành viên trong Hội đồng chấm điểm thi đua của Công ty.

Ông Lê Phát Minh Dũng – Cán bộ phụ trách An toàn báo cáo kết quả thực hiện Ca VHATKT năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023. Năm 2022 sản lượng điện thực hiện được 168,58 triệu kWh, đạt 99,8% so với kế hoạch đã điều chỉnh theo văn bản số 3648/GENCO3-KH ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty Phát điện 3. Các ca Vận hành đã tham gia hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu KTKT

Đơn vị

Thực hiện 2021

Thực hiện 2022

Sản lượng điện sản xuất

Triệu kWh

672,82

168,58

Suất hao khí tinh F5

Btu/KWh

20.602,22

18.541,26

Suất hao khí tinh F6, đuôi hơi

Btu/KWh

8.930,90

9.361,28

Suất hao dầu

g/KWh

199,89

224,75

Tỷ lệ điện tự dùng cho sản xuất

%

2,81

2,67

Số lần sự cố

Lần

01

01

Tổng số giờ dừng do sự cố

Giờ

0,8

0,25

SLĐ thiếu hụt do sự cố

Triệu kWh

0,0396

0,009

Suất sự cố

 

0,0625

0,0625

Hệ số khả dụng

 

98,02

97,71

 

Căn cứ vào phương pháp xếp hạng theo “điểm trung bình và điểm hạng trung bình” cho cả năm theo Hướng dẫn chấm điểm Ca VHATKT, kết quả tập thể Ca D đã đạt thành tích giải Nhất trong phong trào thi đua năm 2022.

Cùng với các phong trào thi đua khác như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… phong trào thi đua Ca VHATKT của Công ty đã trải qua nhiều năm triển khai hiệu quả, đem lại những tác động tích cực trong hoạt động sản xuất điện của Công ty. Ca Vận hành giữ vai trò rất quan trọng trong sản xuất, đó là tập hợp những người lao động yêu nghề ngày đêm bám lò, bám máy; vận hành thiết bị tổ máy liên tục ổn định; theo dõi, phát hiện những bất thường của thiết bị; yêu cầu sửa chữa kịp thời, ngăn ngừa sự cố xảy ra trong quá trình vận hành các tổ máy; có ý thức tiết kiệm sử dụng điện tự dùng một cách hợp lý, vận hành tối ưu hệ thống năng lượng điện mặt trời… góp phần to lớn đảm bảo cung cấp lượng điện năng liên tục cho lưới điện Quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê Văn Huy –Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua Ca VHATKT đã đem lại cho Công ty. Bên cạnh các mặt đạt được, Ông Tổng Giám đốc đã quan tâm và chỉ đạo trong công tác chấm điểm Ca VHATKT như sau:

Thống kê sản lượng điện sản xuất của các hệ thống điện mặt trời để từ đó tính toán được tỷ lệ điện tự dùng tiết kiệm được, số lần khởi động của các tổ máy trong năm; Rà soát, bổ sung sửa đổi Hướng dẫn chấm điểm Ca VHATKT phù hợp tình hình vận hành thực tế của Công ty hiện nay.

Để thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong những năm tiếp theo, đặc biệt là phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2023, cũng như góp phần thực hiện chủ đề năm của EVN “ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tập thể Phân xưởng Vận hành - Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, cần phải cố gắng hơn nữa, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những năm trước; đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.