Hoạt động Văn hóa doanh nghiệp

Đưa KAIZEN – 5S Vào Thực Tế

Thứ năm, 21/3/2019 | 09:43 GMT+7
Kể từ khi Công ty phổ biến KAIZEN — 5S đến toàn thể CBCNV trong công ty. Kể từ sau khóa học đó cứ khi vào nhận ca tôi thấy có gì đó là lạ. Cảm giác như thoải mái hơn tích cực hơn. Thì ra là phòng làm việc trở nên ngăn nắp và sạch sẽ hơn hẳn. Vừa có đợt kiểm tra hay có khách tham quan vậy ta?

Không! Đó là do phân xưởng đang áp dụng theo KAIZEN 5S – một phương pháp tổ chức sản xuất rất hay mà chúng tôi đã được học trước đó. Hôm nay, bước đầu được phân xưởng thực hiện theo ba chữ S đầu: “Sàng Lọc, Sắp Xếp, Sạch Sẽ”.

Tuy chỉ bước đầu thực hiện nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không phải bàn cãi. Bàn làm việc giờ còn mỗi chiếc điện thoại và quyển nhật ký vận hành. Ngăn kéo to thì xếp tài liệu và quy trình theo trình tự: GT1 =">" GT3 =">" GT5 =">" ST9 =">" Trạm 110kV =">" Trạm 220kV. Riêng ba quyển quy trình ST10 được xếp trên cùng vì nó thường được sử dụng. Ngăn kéo nhỏ bên phải thì để logsheet và nhật ký vận hành chưa sử dụng. Ngăn bên trái thì xếp logsheet và nhật ký vận hành đã sử dụng rồi. Mớ bồng bông trên đầu tủ như: nón bảo hộ, chống ồn, các biển báo, biển cấm… giờ đã được treo lên ngăn nắp theo đúng chức năng.

Mới chỉ bước đầu thực hiện nhưng bản thân tôi cũng như rất nhiều anh em khác cảm thấy hiệu quả mang lại là khá tốt. Mai này việc áp dụng KAIZEN — 5S tốt và thường xuyên hơn, thì sẽ đạt được S thứ tư, thứ năm. Lúc đó thật là không thể tưởng tượng! Nhưng để đạt được S thứ tư đó; thì tất cả VHV của phân xưởng vận hành nói riêng và toàn thể CBCNV trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nói chung cần hiểu và tin vào triết lý Kaizen — 5S. Luôn luôn cố gắng thực hiện một cách thường xuyên và liên tục.

Kaizen — 5S đã góp phần hoàn thiện thêm một nét đẹp văn hóa trong công ty: văn hóa ứng xử giữa Người lao động với nhau; sự tiết kiệm; sự bảo vệ thương hiệu của công ty; sự cố gắng hết mình cho công việc; tinh thần học hỏi lẫn nhau.

Tập thể tổ Công đoàn Ca — D

btp