Tin BTP

Nhiệt điện Bà Rịa hoạt động với văn hóa “Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với xã hội”

Thứ tư, 21/12/2022 | 13:00 GMT+7
Văn hóa không chỉ là nền tảng của một xã hội, của mỗi gia đình… mà văn hóa cũng chính là nền tảng cho sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, gần 30 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (EVNTPC BARIA) đã luôn chú trọng và xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp rất trách nhiệm và cũng đầy nhân văn đó là “Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với xã hội”.

EVNTPC BARIA đã trải qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, và đến hiện tại, tinh thần “Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với xã hội” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua nhiều thế hệ lãnh đạo, công nhân viên với chủ trương không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà còn phải đảm bảo chấp hành tốt các quy định của pháp luật, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Văn hóa doanh nghiệp EVNTPC BARIA, theo truyền thống, đã coi trọng ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn uy tín, trách nhiệm với xã hội thể hiện qua khẩu hiệu “Trao chất lượng - Giữ niềm tin”.

Trong những năm gần đây, vấn đề Văn hóa doanh nghiệp ngày càng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chú trọng, có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trong toàn ngành điện của cả nước. Để Văn hóa EVN đến với CBCNV, ngày 19/11/2012, EVNTPC BARIA đã ban hành tài liệu “Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử” trong Công ty, xác định các giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận tâm - Trí tuệ; Sáng tạo - Hiệu quả”, đúc kết và định hướng các giá trị, làm kim chỉ nam cho mọi cá nhân, đơn vị trong EVNTPC BARIA hướng tới và ngày càng hoàn thiện hơn. Từ khi Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3 - Đơn vị chủ quản của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa) ban hành những tiêu chí, quy chuẩn về văn hóa doanh nghiệp trong Tổng công ty thì EVNTPC BARIA tiếp tục cập nhật và phát huy những định hướng về văn hóa doanh nghiệp của EVNGENCO3 và triển khai thực hiện.

Chú thích ảnh

Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của EVNTPC BARIA.

Việc thượng tôn pháp luật được thể hiện qua chủ trương của Lãnh đạo Công ty, là thường xuyên đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ thống nhất, đồng bộ với các QCQLNB của EVN, của EVNGENCO3; công khai, dễ tiếp cận, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV; là thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các quy chế, quy định nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, quy định cho CBCNV, đồng thời nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật của họ; là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, vi phạm quy định,….Đó còn là sự tự hào, là ý thức trách nhiệm, là sự tuân thủ thực hiện… có văn hóa của từng  lãnh đạo, nhân viên, người lao động trong Công ty.

Theo quá trình phát triển, Công ty đã cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, đóng góp an sinh xã hội, phát triển cộng đồng,… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội. Các nội dung này đã được cụ thể hóa qua tài liệu Văn hóa doanh nghiệp và quy tắc ứng xử của Công ty và đã được thực hiện rất tốt.

Chú thích ảnh

Hình ảnh tại buổi lễ Tri ân Người Lao động của Công ty.

Không thể có con số “định lượng” cụ thể về hiệu quả khi thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp nhưng nhìn lại suốt chiều dài truyền thống của Công ty cho thấy, tinh thần và môi trường làm việc thấm đẫm văn hóa “Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với xã hội” của các thế hệ lãnh đạo cùng hàng nghìn CBCNV Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa qua các thời kỳ từ khi công ty ra đời đến nay đã được chuyển hóa sâu sắc trong từng việc làm cụ thể nhất, từng hành vi nhỏ nhất để tạo nên những thành quả lớn nhất, bền vững nhất cho sự phát triển mọi mặt của Công ty.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tổ chức tổng kết để đánh giá công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn giai đoạn 2016-2021, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN giai đoạn 2022-2025 và giới thiệu Tài liệu Văn hóa EVN mới, nhằm tạo sự thống nhất, xuyên suốt trong thực thi văn hóa doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, các đơn vị trong Tập đoàn; theo đó, EVNTPC BARIA sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Công ty theo định hướng mới của EVN và để phát triển bền vững, EVNTPC BARIA tiếp tục xây dựng các nguyên tắc cơ bản hay nói cách khác là những giá trị cốt lõi nền tảng, là sức sống của doanh nghiệp, đó là: tuyệt đối tuân thủ pháp luật, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm môi trường, với xã hội. Việc tuyệt đối tuân thủ pháp luật cũng chính là hướng đi đúng đắn để Công ty tiếp tục duy trì truyền thống tiêu biểu, xây dựng uy tín đối với khách hàng, đối tác và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững.

Với truyền thông văn hóa “Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với xã hội”, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã, đang và sẽ hướng tới, kiên trì thực hiện để không ngừng phát triển tạo dựng trên một nền tảng bền vững, tiếp tục tạo dựng khẳng định uy tín, thương hiệu, khẳng định mình và tự tin hơn , vững vàng hơn trong hội nhập.