Sản xuất điện

Thông báo mời thầu gói thầu "Sửa chữa hệ thống DCS của ST10"

Thứ năm, 31/3/2016 | 09:41 GMT+7
 
  • Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

  • Tên gói thầu: Sửa chữa hệ thống DCS của ST10

  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất điện.

  • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  • Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 30/3/2016 đến trước 13g30 ngày 25/4/2016 (trong giờ hành chính).

  • Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

  • Địa điểm: Phòng Tài Chính kế toán — Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa. Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: (64) 2212207 ; Fax: (64) 3825985.

  • Địa điểm nộp HSDT: Văn phòng - Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa

  • Hạn cuối nhận HSDT: 13 giờ 30 ngày 25/4/2016

btp