Hoạt động Văn hóa doanh nghiệp

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC AN TOÀN- VĂN HÓA MỖI NGÀY CỦA EVNTPC-BÀ RỊA!

Thứ ba, 5/9/2017 | 14:15 GMT+7
Người lao động là vốn quý của doanh nghiệp. Do vậy, bảo vệ người lao động trước những vấn đề ốm đau, bệnh tật, tổn thương có liên quan đến công việc là việc làm thường xuyên và cần thiết của Công ty, của tổ chức Công đoàn, của chính người lao động thông qua việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động.

Hằng năm chính sách về an toàn lao động được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thực hiện rất tốt, từ khâu đo đạc môi trường làm việc đến kiểm tra phân loại sức khỏe định kỳ cho người lao động, sát hạch quy trình an toàn điện đều được trình duyệt có hệ thống và thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Tổ chức Công đoàn của Công ty Nhiệt điện Bà Rịa thông qua mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) ở cơ sở để thực hiện việc “đôn đốc, kiểm tra, tham gia, kiến nghị” về các vấn đề liên quan đến AT-VSLĐ. Do đặc thù công việc của Công ty, người lao động phải làm việc rải rác theo từng nhóm nhỏ , nên việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn là hết sức quan trọng. Vì vậy, vai trò của Cán bộ phụ trách an toàn và AT.VSV của Công ty cần được phát huy có hiệu quả để làm đầu tàu lôi kéo mọi người trong nhóm công tác hưởng ứng thực hiện.Qua cuộc thi ATVSLĐ của Công ty tổ chức, tất cả AT.VSV đều được loại giỏi, có một vài người đạt loại giỏi, sau mỗi đợt đại tu, đi công trình khác học hỏi về ATVSLĐ.

 Ảnh : Hội thi AT.VSV giỏi được tổ chức tại Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã thông qua bộ máy làm công tác bảo hộ lao động để thực hiện việc tuyên truyền, huấn luyện, cấp phát, kiểm tra... tạo điều kiện cho người lao động có kiến thức, có kỹ năng, có đầy đủ các phương tiện để làm việc an toàn, hiệu quả. Và hơn hết chính bản thân mỗi người lao động phải tự giác hưởng ứng việc thực hiện công tác AT-VSLĐ bằng cách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người lao động đã được quy định trong Luật lao động, trong Nội quy của Công ty.

Vậy người lao động cần hưởng ứng như thế nào trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ, phải làm gì để tự bảo vệ chính mình trước các nguy cơ, rủi ro luôn tiềm ẩn từng ngày, từng giờ? Thiết nghĩ những vấn đề sau đây là hết sức cần thiết, mỗi người lao động cần rèn luyện để hình thành phong cách làm việc “năng động và chuyên nghiệp”:

Người lao động cần hiểu thật đầy đủ các hướng dẫn, các quy trình vận hành thiết bị, quy trình công tác... liên quan trực tiếp đến công việc mình được giao. Khi ra hiện trường công tác, cần hiểu thật đầy đủ về nhiệm vụ của mình, biết phạm vi làm việc và các biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật cần thực hiện; Cần biết những nguyên tắc về thời gian bắt đầu công việc, thời gian kết thúc công việc. Chúng ta cần hiểu rằng việc kiểm tra các biện pháp an toàn trước khi nhận hiện trường công tác là một giải pháp vô cùng quan trọng để người lao động tự bảo vệ chính mình.

 Ảnh: Tuân thủ quy định an toàn bảo hộ lao động tại nơi làm việc.

Sau mỗi đợt công tác, các tổ sản xuất cần tổ chức sinh hoạt để tự rút kinh nghiệm (của cá nhân, của nhóm công tác) và có những kiến nghị có giá trị thực tiễn lên cấp trên, để công tác AT-VSLĐ ở đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao, việc xây dựng văn hoá làm việc an toàn tại đơn vị chính là góp phần thực hiện Văn hóa EVN TPC BA RIA, Đây là các mặt của một vấn đề cùng hướng tới một mục đích chung là làm việc được an toàn, tránh các nguy cơ rủi ro, bảo vệ sức khoẻ, hạnh phúc của người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.

Người viết : Trần Thị Ngọc Hương - Phân xưởng sửa chữa Cơ Nhiệt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

btp