Hoạt động Văn hóa doanh nghiệp

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA!

Thứ năm, 21/3/2019 | 11:03 GMT+7
    Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn là việc phải làm thường xuyên, liên tục tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn là việc phải làm thường xuyên, liên tục tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Thời gian qua, công tác PCCC ở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã được Cấp uỷ, Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhằm bảo đảm an toàn về công tác PCCC và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là vào dịp “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10 hàng năm đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động PCCC như:

Tuyên truyền và phổ biến rộng rải toàn bộ Luật PCCC; Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC đến toàn thể CB.CNV Công ty; Treo băng rôn hưởng ứng ngày PCCC tại Công ty với khẩu hiệu “ Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các nhân”;Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, thu gom, vệ sinh sạch sẽ các chất dễ gây ra cháy nổ tại các đơn vị quản lý trong công ty; kiểm tra các bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động định kỳ tại Công ty; kiểm tra chất lượng các phương tiện, trang thiết bị PCCC tại tất cả các vị trí .Tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH do cảnh sát PCCC Tỉnh huấn luyện, Tổ chức diễn tập PCCC định kỳ hàng quý cho tất cả các ca vận hành, tổ sửa chữa và các phân xưởng trong toàn Công ty.

(Hình ảnh: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ tại Công ty)

Hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy, mỗi CB.CNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại Công ty, không để xảy ra tình trạng mất an toàn dẫn đến cháy nổ tại đơn vị./.

t/g: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

btp