Hoạt động Văn hóa doanh nghiệp

Nhận thức về văn hóa doanh nghiệp của BTP

Thứ năm, 5/11/2020 | 11:05 GMT+7
Có thể hiểu Văn hóa doanh nghiệp là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành doanh nghiệp.Người ta không thể quản lý điều hành tốt mà không sử dụng công cụ văn hóa.

Một khi doanh nghiệp có một văn hóa mạnh và phù hợp với mục tiêu và chiến lược dài hạn mà doanh nghiệp đã đề ra thì tạo ra niềm tự hào của NLĐ về Doanh nghiệp, từ đó mọi người luôn sống, phấn đấu và chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung của Doanh nghiệp một cách tự nguyện, giúp cho Lãnh đạo dễ dàng hơn trong công việc quản lý Doanh nghiệp, giúp cho nhân viên thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm của mình, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp.

    Môi trường văn hoá của Doanh nghiệp còn có ý nghĩa tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên và việc sử dụng đội ngũ lao động và các yếu tố khác, giúp cho Doanh nghiệp trở thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiện và tiến thủ. Trên cơ sở đó hình thành tâm lý chung và lòng tin vào sự thành công của Doanh nghiệp. Từ đó xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh tiến bộ trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong Doanh nghiệp, tăng cường sự gắn bó giữa những người lao động, tạo ra khả năng phát triển bền vững.

    Chính vì vậy có thể nói rằng văn hoá như một chất keo kết dính các thành viên trong Doanh nghiệp, để giúp việc quản lý tổ chức bằng cách đưa ra những chuẩn mực để hướng các thành viên nên nói gì và làm gì, văn hoá tạo ra như một cơ chế khẳng định mục tiêu của Doanh nghiệp, hướng dẫn và uốn nắn những hành vi và ứng xử của các thành viên trong Doanh nghiệp.

     Sau hơn 7 năm triển khai và thực hiện. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã thu được những kết quả rất tích cực trong việc truyền đạt đến toàn thể NLĐ những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, từng hành vi, ứng xử, công việc hàng ngày của NLĐ thể hiện rõ nét thông qua quy tắc ứng xử nội bộ, quy tắc ứng xử bên ngoài hay các nghi thức ứng xử cụ thể trong văn hóa chào hỏi, làm việc, hội họp, đi công tác hay tiếp khách....như: Thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc và tác phong làm việc, mặc đồng phục theo quy định, trong hội họp điện thoại đặt ở chế độ rung. Bên cạnh đó, đeo thẻ tên chức danh trong thời gian làm việc, mọi hành động, mọi lời nói, mọi việc làm được thực hiện theo nguyên tắc góp phần đưa hoạt động thực thi Văn hóa doanh nghiệp ngày càng đi vào nề nếp cũng như thực hiện nghiêm túc 5S tại nơi làm việc, giúp toàn thể NLĐ có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn cảnh quan nơi làm việc gọn gàng, sạch đẹp./.

 

Huỳnh Thị Huyền Trang — P.TCKT