Hoạt động Văn hóa doanh nghiệp

NGẮM NHÌN

Thứ sáu, 21/7/2023 | 16:01 GMT+7

Nhìn như loá sáng một màu

Ở nơi sản xuất điện nào phát ra

Chỉ là nơi chốn không xa

Làm ra sản phẩm cho ra điện dùng

Công ty phát điện của chung

Bao năm xây dựng là cùng một nơi

Cổ phần Nhiệt điện ai ơi

Là nơi Bà Rịa mọi nơi ngắm nhìn

Tất cả mọi thứ linh tinh

Đều cùng một chỗ chúng mình làm ra

Cùng nhau góp sức nước nhà

Tổ Gia công ấy tạo ra sức bền

Mọi người gắng sức làm nên

Làm bao nhiêu việc cái tên của mình

Hãy đừng cho máy làm thinh

Hãy cùng nhau sửa cho mình sáng hơn.

Đoàn Văn Sức - Tổ Gia công PXSC Cơ nhiệt